27-avatar_b_1227

dworzec wschodni

Typ konta: Czytelnik
Gatunek: Proza, Poezja, Dramat, Przekład, Scenariusz
Status: organizacja
Znajomi: 23
Czyta autorów: 0
Założenie konta: 08 kwietnia 2011, 15:14:50
Ostatnie logowanie: 15 grudnia 2011, 13:51:20
Dzienniki: 0

Krótki opis:

Dworzec Wschodni jest inicjatywą dookołaliteracką. Korzysta z tradycji dyskusji i spotkań organizowanych pod tym samym tytułem przez Leszka Onaka; reinterpretując tę tradycję stawia sobie za cel propagowanie poezji, prozy oraz krytyki literackiej. Wśród zadań inicjatywy znajduje się też integracja środowisk akademickich z poetami, podjęcie dyskusji z najnowszymi kierunkami krytyki i nurtami literackimi.

Grupy autora (1):